حوریه رجبی

مدیر روابط عمومی

درباره :

 مدیر روابط عمومی

آدرس ایمیل

[email protected]

صفحه اینستاگرام

[email protected]

شماره تماس

09374812449

تلگرام

@teachertelegram

آدرس

تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی، ساختمان 110